Utredningar

Samtalsterapi & utredningar

 

Utredningar

 

Barn och ungdom (6 –17 år)

Jag erbjuder skolpsykologiska utredningar avseende inlärningssvårigheter, begåvning/skolform, samt utredningar med neuropsykiatriska frågeställningar som till exempel ADHD/ADD.

 

Vuxna

Jag erbjuder utredning av begåvning samt utredningar med neuropsykiatriska frågeställningar som till exempel ADHD/ADD.

 

Barn- och ungdom (6-17 år)

En utredning innefattar intervju med vårdnadshavare för att få information om barnets/ungdomens utveckling från graviditet och framåt.

 

Standardiserade skattningsformulär används för att få en bild av hur svårigheter och styrkor visar sig i vardagen. Dessa formulär fylls i av vårdnadshavare, ungdomen och ibland skolpersonal.

 

Ett psykologiskt begåvningstest görs alltid för att få fram en kognitiv profil av språklig och icke-språklig begåvning samt arbetsminne och bearbetningshastighet.

 

Efter en samlad bedömning utifrån ovanstående material ges en muntlig återkoppling till vårdnadshavare och till barnet/ungdomen om det passar att de är med utifrån ålder.

 

Resultaten sammanfattas i ett skriftligt utlåtande med bedömning och rekommendationer som överlämnas till vårdnadshavare. Utredningen kan utgöra grund för vidare remittering.

 

 

Vuxna

En utredning innefattar intervju med den person som ska utredas samt därefter en nära anhörig, gärna förälder eller äldre syskon för att få en bild av personens utveckling från graviditet och födsel fram till nutid.

 

Standardiserade skattningsformulär används för att få en bild av hur svårigheter och styrkor visar sig i vardagen.

 

Ett psykologiskt begåvningstest görs alltid för att få fram en kognitiv profil av språklig och icke-språklig begåvning samt arbetsminne och bearbetningshastighet.

 

Efter en samlad bedömning utifrån ovanstående material ges en muntlig återkoppling till den person som utretts.

 

Resultaten sammanfattas i ett skriftligt utlåtande med bedömning och rekommendationer. Samarbete med läkare finns för eventuell vidare remittering.

 

Vad innehåller en neuropsykiatrisk utredning?


   Email:psykologbjerneld@gmail.com

   Telefon: 070-666 27 40

   Rundelsgränd 2A, Uppsala


Copyright All Rights Reserved © Psykolog Bjerneld 2018