Metoder

Samtalsterapi & utredningar

Metoder

 

Min grundinriktning är inom psykodynamisk terapi men jag har dessutom kompetens i kognitiv beteendeterapi (KBT). Mitt synsätt är att det inte är metoden som står i centrum utan att det viktiga är vad just du behöver för att komma vidare.

 

I varje enskilt möte är mitt mål att fånga upp de upplevelser, behov och önskemål som är unika för dig som individ, för att på så sätt få möjlighet att hjälpa dig att utvecklas i rätt riktning.

 

 

Vad är psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk terapi handlar i korthet om att utforska sina känslor, behov, motiv och relationer för att identifiera problematiska livsmönster, som man med terapeutens hjälp försöker ändra. Fokus ligger huvudsakligen i nuet men kan också i viss mån handla om att förstå individens livshistoria eftersom våra livsmönster skapas tidigt. 

 

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi innebär i korthet att arbeta med inlärda beteenden. Som beteende räknas inte bara sådant vi gör utan även tankar och kroppsliga reaktioner. I KBT analyserar man aktuella problem, tittar på vad som utlöser beteendet och vad konsekvenserna blir för individen. Behandlingen går ut på att med terapeutens hjälp lära in mer ändamålsenliga beteenden genom att till exempel gradvis utsätta sig för det man undviker och är rädd för.   


   Email:psykologbjerneld@gmail.com

   Telefon: 070-666 27 40

   Rundelsgränd 2A, Uppsala


Copyright All Rights Reserved © Psykolog Bjerneld 2018