Problemområden som kan vara aktuella


  • Relationsproblem
  • Bristande självförtroende
  • Problem med självkänsla/identitet
  • Personlig utveckling

  • Nedstämdhet och depression
  • Oro och ångest, rastlöshet
  • Stresshantering och utmattning
  • Arbetsrelaterad problematik
  • Kriser, sorg och förlust
  Email: psykologbjerneld@gmail.com

   Telefon: 070-666 27 40

   Rundelsgränd 2A, Uppsala


Copyright All Rights Reserved © Psykolog Bjerneld 2018

Psykolog Kajsa Bjerneld

Samtalsterapi & utredningar

Samtalsterapi


Jag erbjuder professionell hjälp utifrån bred psykologisk erfarenhet i form av stödjande samtal, korttids- och långtidsterapi för vuxna och ungdomar från 16 år. 


Ibland kan det vara svårt att formulera exakt vad det är man behöver hjälp med för att komma vidare i livet. Man kan behöva bli lyssnad till och bekräftad för att sedan hitta ett språk för sina känslor och erfarenheter utan krav på prestation.


I varje enskilt möte är mitt mål att fånga upp de upplevelser, behov och önskemål som är unika för Dig som individ, för att på så sätt få möjlighet att hjälpa Dig att utvecklas i rätt riktning.


Mitt synsätt är att det inte är metoden som står i centrum utan att det viktiga är vad just Du behöver för att komma vidare.


De första besöken

Vid de första besöken pratar vi om vilka förväntningar som finns på vad kontakten ska leda fram till och gör en ömsesidig bedömning av ett framtida samarbete utifrån hur Din livssituation ser ut.


Du avgör om du har förtroende för mig och jag avgör om jag har de verktyg som behövs för att hjälpa Dig. Om vi efter de första samtalen kommer överens om en fortsättning planerar vi tillsammans hur den framtida behandlingen ska läggas upp.